Những công nghệ làm thay đổi thế giới của ByteDance Trung Quốc

ByteDance Co., Ltd. là một công ty công nghệ Internet đa quốc gia của Trung Quốc có trụ sở chính tại Bắc Kinh. Được thành lập vào năm 2012 bởi Trương Nhật Minh. ByteDance được báo cáo có giá trị hơn 100 tỷ đô la vào tháng 5 năm 2020.

Tiktok / Douyin

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer