Những công nghệ làm thay đổi thế giới của Google

Google LLC là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến Internet, bao gồm công nghệ quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng.

Google Chrome

Youtube

Google meet

Google Play

Gmail

Google photo

Google office

Google store

Google Podcasts

Google adsense

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer