Những công nghệ làm thay đổi thế giới của Tập đoàn Amazon

Amazon.com là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ có trụ sở chính tại Seattle, Washington, tập trung vào điện toán đám mây, phát trực tuyến kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo và thương mại điện tử. Công ty được coi là một trong Bốn công ty công nghệ lớn nhất cùng với Google, Apple và Facebook.

Amazon Web Services (AWS)

Sàn thương mại điện tử Amazon.com

Amazon Alexa

Amazon Kindle

Amazon Appstore

Amazon Prime Video

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer